با توجه به آنکه سهام فلوله در تاریخ 1397/7/4 به هدف قیمتی خود رسید این سیگنال دیگر اعتباری ندارد.

(بر روی تاریخ کلیک نمایید)

سیگنال خرید سهام فلوله

بازارنمادمیانگین قیمت خریدقیمت هدفمیزان سودحد ضررتاریخ تحلیلتاریخ هدفدرجه ریسک
بورسلوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله)530-570 تومان650 تومان
800 تومان
20%
50%
5201397/6/231397/7/23متوسط

چکیده تحلیل:

سهام شرکت لوله‌وماشين‌ سازي‌ ايران‌ با نماد معامللاتی فلوله در موقعیت کم ریسک برای سرمایه گذاری در کوتاه مدت قرار دارد.

شرکت لوله و ماشین سازی ایران از گروه فلزات اساسی از جمله سهامی است که به نسبت همگروهی های خود رشد کمتری را تجربه کرده و با توجه به وضعیت رو به بهبود بنیادی و موقعیت مناسب تکنیکال پتانسیل یک رشد میانمدتی 50 درصدی تا پایان سال 1397 را دارد.

فلوله در آخرین گزارش خود مربوط به صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه درآمدهای عملیاتی خود را 313541 میلیون ریال اعلام کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 91 درصد افزایش پیدا کرده است. و هم چنین این شرکت توانسته است زیان خالص هر سهام را از 68 ریال به 16 ریال کاهش دهد. با توجه به ثبات شرکت از نظر بنیادی در ادامه وضعیت تکنیکال سهم را هم بررسی می کنیم.

فلوله پس از نوسان در یک کانال اصلاحی فرسایشی تحت تاثیر شرایط بازار توانست بالای مقاومت این کانال قرار بگیرد و از نظر تکنیکال سیگنال خرید آن صادر گرید. عبور سهام از اندیکاتور میانگین متحرک و عبور اندیکاتور مکدی از خط سیگنال خود نیز موید سیگنال خرید صادر شده است ضمن آنکه افزایش حجم معاملات به خوبی در یک ماه گذشته مشاهده می شود. فلوله سهامی کوچک با حجم مبنای 200 هزار برگه سهام است که میانگین حجم ماه این سهام بیش از 4 میلیون سهام بوده است و این ورود نقدینگی به سهام را می توان نشانی از قدرت روند صعودی شکل گرفته دانست.

با توجه به وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال فلوله و ورود نقدینگی به این سهام پیشنهاد می شود خرید سهام در محدوده 550 تومان و عرضه های احتمالی پیش رو با هدف قیمتی مرحله اول 650 و سپس 800 تومان بررسی گردد. حد ضرر این تحلیل در مرحله اول 520 و در صورت تثبیت بالای 650 تومان این قیمت را می توان بعنوان حد ضرر جدید سهام در نظر گرفت.

نکات مهم:

1- تحلیل و پیشنهاد خرید سهام را به دقت بررسی کنید، چرا که در نهایت شما خود مسئول سود و زیان احتمالی هستید.

 2- به حد سود و ضرر مشخص شده پایبند باشید.

 3- روی سهام پیشنهادی تک سهم نشده و سبد سهام تشکیل دهید.

4-در صورت تمایل و سود کردن با سیگنالهای این سایت از طریق فرم پرداخت زیر، مبلغ دلخواه (تنها 10 درصد از سود خود)  را وارد کرده و پرداخت نمایید. بخش زیادی از مبلغ پرداخت شده صرف امور خیریه خواهد شد.

مشاهده

سیگنالهای بیشتر از 10 درصد

برای مشاهده سیگنالهای بیش از 10 درصد کلیک کنید.