بازارمیزان سودحد ضررتاریخ تحلیلتاریخ هدفدرجه ریسک
فرابورس50 %10%1397/7/71397/12/30متوسط

با توجه به آنکه حد ضرر این تحلیل برای سهام ثتران زده شده است این سیگنال خرید دیگر اعتباری ندارد و تنها به منظور آرشیو در سایت نگهداری می شود.


رسیدن به تارگت 50 درصدی مد نظر مستلزم سهامداری با دید میانمدت است اگرچه با توجه به شرایط بازار امکان رسیدن سهام به هدف قیمتی خود زود تر از موعد نیز وجود دارد. زمان مناسب برای خرید این سهام هفته دوم مهرماه است)

توجه (حتما خوانده شود):

سعی شده است با ارائه تحلیل ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کند اما نمی توان با یقین گفت هر تحلیل و سیگنالی به هدف خود خواهد رسید فلذا به حد ضرر ذکر شده پایبند باشید. پرداخت مبلغ  برای این تحلیل به منزله قبول حد سود و حد ضرر ذکر شده در تحلیل است و در صورت نتیجه نگرفتن این سیگنال مسئولیتی متوجه وبسایت 10 درصد نمی باشد.

پس از پرداخت از طریق درگاه امن زرین پال موارد زیر نمایش داده می شود:

 

 جزئیات سیگنال: نام نماد، قیمت خرید و قیمت فروش و …

 

بررسی صورت های مالی سهام و میزان سودآوری آن

 

تحلیل تکنیکال چارت سهام در بازه های زمانی مختلف و بررسی اندیکاتورهای کمکی

رایگان – خرید