به دلیل اینکه حد ضرر این تحلیل زده است این سیگنال خرید دیگر اعتباری ندارد.

 

سیگنال خرید سهام شپلی

بازارنمادمیانگین قیمت خریدقیمت هدفمیزان سودحد ضررتاریخ تحلیلتاریخ هدفدرجه ریسک
پایه زردشپلی650-660820
20%
6301398/12/91399/2/10
زیاد

چکیده تحلیل:

شپلی نمادی از گروه محصولات شیمیایی و از جمله نمادهای محدود بازار سرمایه هست که هنوز سقف قیمتی قبلی خود را سال 1398 فتح نکرده است. با توجه به رکورد شکنی های پی در پی شاخص کل بسیاری از نمادها توانسته اند قیمت های جدیدی را تجربه نمایند و از سقف های قبلی خود عبور کنند اما ریزش اتفاق افتاده برای شپلی در سال جاری به قدری عمیق بوده است که این سهام هنوز با سقف قبلی خود در قیمت 990 تومان فاصله دارد.

اما ورود نقدینگی به این نماد در کنار بهبود وضعیت بنیادی شرکت پلی اکریل را می توان عامل محرکی برای افزایش قیمت سهام آن بر شمرد. با توجه به ارائه صورت های مالی سالیانه برای شپلی بهبود وضعیت سودآوری در این نماد مشخص است به طوریکه با افزایش درآمدهای عملیاتی و حاشیه سود ناخالص، شپلی توانسته است زیان خالص خود را به میزان 60 درصد کاهش دهد که عملکرد آن را در سال جاری قابل قبول نشان می دهد.

از طرف دیگر افزایش حجم معاملات که در نمودار بالا مشخص است حکایت از ورود نقدینگی به این نماد دارد و چنانچه مشخص است سهام شپلی که حرکت صعودی جدید خود را از قیمت 310 تومان شروع کرده است پس از عبور از محدوده متراکم، در حال پولبک به این مقاومت شکسته شده می باشد. عبور از این محدوده مقاومتی را می توان به عنوان سیگنال خرید برای این نماد در نظر گرفت و بر همین اساس پیشنهاد می شود خرید سهام در عرضه های فعلی با رعایت کردن حد ضرر 630 تومان مورد بررسی قرار بگیرد. در صورت افزایش تقاضا برای شپلی تارگت های این نماد به ترتیب 820 تومان در کوتاه مدت و 990 تومان در میانمدت است.

نکات مهم:

1- تحلیل و پیشنهاد خرید سهام را به دقت بررسی کنید، چرا که در نهایت شما خود مسئول سود و زیان احتمالی هستید.

 2- به حد سود و ضرر مشخص شده پایبند باشید.

 3- روی سهام پیشنهادی تک سهم نشده و سبد سهام تشکیل دهید.

مشاهده

سیگنالهای بیشتر از 10 درصد

برای مشاهده سیگنالهای بیش از 10 درصد کلیک کنید.