#گزارش_عملکرد

بروزرسانی و بررسی تحلیل های وبسایت ده درصد در سال 1398

چکیده عملکرد تحلیلی ما در سالی که گذشت🔎

(( استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی جهت شناسایی نقاط مناسب ورود  ))

سه توصیه مهم
در سقف ها وارد نشوید، شروع به یادگیری کنید و این ویدیو را تا انتها ببینید!

جهت مشاهده ویدیوهای بیشتر (سه فصل کامل روانشناسی بازار-تحلیل بنیادی-تحلیل تکنیکال) مجموعه آموزش کاربردی بورس را خریداری نمایید و با آموزش صحیح در مسیر موفقیت و کسب بازدهی قدم بردارید.