این قسمت از آموزش پس از پرداخت آنلاین از طریق درگاه امن زرین پال قابل مشاهده است.


موارد آموزشی این کلیپ:

معرفی  نسبت های مالی و کاربرد آن ها در تحلیل بنیادی

نسبت های مهم سودآوری، نقدینگی، کارایی و اهرمی

بررسی مثال های عملی

جمع بندی مطالب فصل دوم …

20,000 تومان – خرید

قسمت هشتم از فصل تحلیل بنیادی