با توجه به تغییرات انجام گرفته در وبسایت 10 درصد از شهریورماه 1398 دسترسی به تحلیل های میانمدتی که در این صفحه قرار می گیرند تنها برای اعضایی ممکن است که مجموعه آموزش کاربردی بورس را خریده باشند.

این موضوع به دلیل ایجاد انگیزه و تشویق بیشتر مخاطبان برای افزایش اطلاعات و یادگیری است. در واقع با خرید محصول آموزشی وبسایت هم سه فصل ویدیوی آموزشی مشاهده می کنید و هم چنین به صفحه تحلیل ها (به صورت رایگان و همیشگی) دسترسی پیدا می کنید.

هدف آن است با پیگیری ویدیوهای آموزشی و تحلیل های این صفحه بعنوان مثال های عملی از سیگنال های متفرقه بی نیاز شوید و خود موقعیت های مناسب برای سرمایه گذاری را شناسایی کنید.

سیگنال های باز

سیگنال های بسته شده